Dịch vụ tư vấn về CNTT

Tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT

Dự án ứng dụng CNTT thường là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự tiến bộ về năng suất, chất lượng và hiệu quả vận hành. Qua đó mang đến lợi thế chiến lược cho tổ chức.
Nhưng làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa sự minh bạch tài chính và nắm bắt dữ liệu hiệu quả về chi phí trong quản lý tài chính Công nghệ thông tin? Chuyên gia tư vấn đầu tư CNTT của TB Technologies, sẽ giúp các công ty và tổ chức quản lý các nguồn lực CNTT nhằm đạt được các lợi ích thiết thực từ khoản đầu tư phát triển CNTT tại đơn vị.
Với sự giúp đỡ của TB Technologies, nhà quản lý CNTT sẽ căn cứ vào hệ thống quy trình nghiệp vụ và định hướng chiến lược để đầu tư những hệ thống CNTT và kiểm soát CNTT cần thiết. Quản lý rủi ro và đảm bảo sự tuân thủ là những nhân tố thiết yếu của sự điều hành tốt, và quan trọng hơn là tập trung vào việc chuyển giao giá trị và đo lường hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT.

Tư vấn kiến trúc hệ thống qui trình nghiệp vụ

TB Technologies giúp các tổ chức giải quyết thành công những thay đổi trong quá trình phát triển và mở rộng hoạt động, các quy trình nghiệp vụ hiệu quả và linh hoạt nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh trước mắt và lâu dài. Sự kết hợp độc nhất giữa kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp, tài sản và các công cụ của chúng tôi để chia sẻ và nhanh chóng tạo ra giá trị, nhằm cung cấp kết quả đo lường được và tạo ra các giải pháp tái kiến trúc quy trình nghiệp vụ bền vững.
Tư vấn Tái kiến trúc hệ thống quy trình nghiệp vụ giúp khách hàng đạt được mục tiêu đặt ra thông qua một phương pháp có hệ thống để phân tích các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục và các hoạt động với mục đích làm nổi bật các vấn đề tổ chức và đề xuất các giải pháp.
Với tư cách là một tổ chức luôn cam kết mang đến quy trình nghiệp vụ hiệu quả và minh bạch, an toàn hệ thống và sản phẩm, quan tâm đến môi trường, chúng tôi nhận thức được rằng tái kiến trúc quy trình nghiệp vụ sẽ mang đến cho tổ chức sự công nhận bền vững từ khách hàng và các bên liên quan, và giúp tổ chức có được một quá trình cải tiến liên tục.

Tư vấn quản lý sự thay đổi

Sự thay đổi càng lớn thì càng cho thấy rõ yếu tố quan trọng giúp cho hiệu quả hoạt động cao chính là khả năng quản lý. Chúng tôi giúp các tổ chức chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đang đến và tiềm ẩn, quản lý sự chuyển đổi tổ chức và lực lượng lao động phức tạp nhằm đạt được mong muốn đã đề ra. Chúng tôi cũng giúp các tổ chức điều hành thành công khi một giải pháp hoặc chuyển đổi nghiệp vụ xảy ra, nhằm nhận ra những giá trị lâu dài lớn nhất từ những nỗ lực cải thiện nghiệp vụ của chính tổ chức.
Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn chúng tôi cũng theo dõi và đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý rủi ro của tổ chức và tìm hiểu cách thức đề ra mục tiêu của tổ chức, sau đó xác định, phân tích, và phản ứng với những rủi ro liên quan mà có thể tác động một cách tiềm ẩn đến khả năng hiện thực hóa các mục tiêu của tổ chức.
Dịch vụ tư vấn Quản lý Thay đổi của chúng tôi giúp các tổ chức phát triển khả năng thay đổi liên tục mà không làm mất tính ổn định dưới áp lực của những cách thức làm việc mới hay làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ của tổ chức.

Tư vấn hệ thống thông tin quản lý

Khả năng thu thập và phân tích dữ liệu trong nội bộ và bên ngoài tổ chức có thể cho thấy khả năng của tổ chức trong việc tạo ra kiến thức và giá trị. Chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ tư vấn quản lý hệ thống thông tin nhằm giúp khách hàng khai thác dữ liệu có cấu trúc để cải thiện việc ra quyết định, quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật và dịch vụ khách hàng.
Chuyên gia tư vấn Hệ thống Thông tin Quản lý của chúng tôi đặt trọng tâm vào việc giúp khách hàng thu thập và phân tích dữ liệu bên trong và bên ngoài tổ chức với mục tiêu tạo ra và cung cấp thông tin phân tích có giá trị cho hoạt động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng mô hình khai thác dữ liệu có cấu trúc, mô hình dữ liệu tổ chức, mô hình dự đoán kinh doanh thông minh, dịch vụ kho dữ liệu, lập báo cáo, phân tích dự đoán…