Import - Export

Do có một lực lượng dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng ở Việt Nam cũng hứa hẹn mang lại rất nhiều tiềm năng và cơ hội cho các hoạt động xuất nhập khẩu trong tương lai gần. Cơ cấu kinh tế đang có sự dịch chuyển từ đầu tư sang tiêu dùng cũng là một trong những lý do làm cho hoạt động xuất nhập của Việt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng thần kỳ.
Để bắt kịp xu hướng thị trường cũng như với mong muốn vươn ra thị trường bên ngoài một cách mạnh mẽ, Công ty Cổ phần công nghệ Tây Bắc đã đẩy mạnh lĩnh vực xuất nhập khẩu các mặt hàng chuyên doanh, các mặt hàng có nhu cầu cao trên thị trường, cũng như các mặt hàng mà công ty kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty bao gồm:

Due to a young and rapidly growing middle class population in Vietnam, it also promises to bring a lot of potentials and opportunities for import and export activities in the near future. There is a shift from investment to consumption in the economic structure, which is one of the reasons why Vietnam's export and import activities in recent years have grown miraculously. In order to keep up with market trends as well as with a desire to reach out to the outside market vigorously, Tay Bac Technology Joint Stock Company has stepped up the field of import and export of specialized goods and items of high demand in the market, as well as items that the company trades. The business lines related to import and export activities of the company include:
1. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh/ Import and export commodities trading company
2. Dịch vụ quảng cáo thương mại/ Commercial advertising services
3. Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho các dự án đầu tư, công trình xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, cấp thoát nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật/ Trading, importing and exporting materials, machinery and equipment for investment projects, construction works, interior and exterior equipment, water supply and drainage, environment and technical infrastructure
4. Xuất khẩu các sản phẩm dược phẩm và dụng cụ y tế/ Pharmaceuticals and medical devices
Nhóm này gồm/ This group includes:
- Tân dược/ Western medicines
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính.../ Medical devices and devices of household type, such as blood pressure monitors, hearing aids, etc
- Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm.../ medical equipment: cotton, bandage, gauze, first aid kit, needles ...